Thursday, August 4, 2011

doa harian d bulan puasa.:)

Bismillahirrahmanirrahiin...

Doa hari – 1
Yaa Allah,...Jadikanlah puasaku sebagai puasa orang-orang yang benar-benar berpuasa.Dan bangunkanlah aq di bln ini dr kelepan tidur orng2 yg lalai dan ampunilah sgala kesalan q, Wahai Tuhan sekalian alam... Dana mpunilah aku, Wahai Pengampun orng2 yg bersalah

Doa hari – 2
Yaa Allah,.. Dekatkanlah aku di bln ini kepada keridhaan-MU dan jauhkanlah aku dari kemurkaan serta balasan-MU. Anugerahkanlah taufik kpd q di bln ini untuk membaca ayat-ayat-kitab-MU dengan rahmat-MU, Wahai Zat Yg Lebih Pengasih dari semua Pengasih...

Doa hari – 3
Yaa Allah,... Anugerahkanlah aq di bulan ini kecerdasan dan kewaspadaan, dan jauhkanlah aku dari kebodohan dan kesesatan. Limpahkanlah kepada q sebagian dari segala kebaikan yang KAU turunkan di bulan ini, dengan kemurahan-MU, Wahai dzat Yang Maha Dermawan dari semua dermawan

Doa hari – 4
Yaa Allah,... Berikanlah kekuatan kepadaku, untuk menegakkan perintah-perintah-MU, dan anugerahkan kpdku manisnya berzikir mengingat-MU. Berilah aku kekuatan untuk menunaikan syukur kepada-MU, dengan kemuliaan-MU. Dan jagalah aku dengan penjagaan-MU dan perlindungan-MU, Wahai dDzat Yang Maha Melihat dari orng2 yg melihat.

Doa hari – 5
Yaa Allah,.. Jadikanlah aku diantara orang-orang yang memohon ampunan, dan jadikanlah aku sebagai hamba-MU yang sholeh dan pasrah serta jadikanlahaku diantara Auliya'-MU yang dekat disisi-MU, dengan kelembutan-MU,Wahai dzat Yang Maha Pengasih di antara semua pengasih.

Doa hari – 6
Yaa Allah,... Janganlah Engkau hinakan aku karena perbuatan maksiat terhadap-MU, dan janganlah Engkau cambuk aku dengan cambuk balasan-MU. Jauhkanlah aku dari hal-hal yang dapat menyebabkan kemurkaan-MU, dengan anugerah dan bantuan-MU, Wahai puncak harapan orang-orang yang berharap...

Doa hari – 7
Yaa Allah,... Bantulah aku untuk melaksanakan puasa, dan ibadah malam. Jauhkanlah aku dari kelalaian dan dosa-dosanya. Dan berikanlah aku dzikir berupa dzikir mengingat-MU secara berkesinambungan, denganTaufiq- MU, Wahai Pemberi Petunjuk orang-orang yang sesat.

Doa hari – 8
Yaa Allah,..Berilah aku rizki berupa kasih sayang terhadap anak-anak yatim, memberi makan, serta menyebarkan salam, dan pergaulan dengan orang-orang mulia, dengan kemuliaan-MU, Wahai tempat berlindung bagi orang-orang yang berharap

Doa hari – 9
Yaa Allah,... Sediakanlah untukku sebagian dari rahmat-MU yang luas, dan berikanlah aku petunjuk kepada ajaran- ajaran-MU yang terang, dan bimbinglah aku menuju kepada keridhaan-MU yang penuh dengan kecintaan-MU, Wahai harapan orang-orang yang rindu.

Doa hari – 10
Yaa Allah,...Jadikanlah aku diantara orang-orang yang bertawakkal kepada-Mu, dan jadikanlah aku diantara orang- orang yang menang disisi-MU, dan jadikanlah aku diantara orang-orang yang dekat kepada-MU dengan kebaikan-MU, Wahai Tujuan orang-orang yang berharap.

Doa hari – 11
Yaa Allah,... Tanamkanlah dalam diriku kecintaan kepada perbuatan baik, dan tanamkanlah dalam diriku kebencian terhadap kemaksiatan dan kefasikan.Jauhkanlah dariku kemurkaan-MU dan api neraka dengan pertolongan-MU, Wahai Penolong orang-orang yang meminta pertolongan.

Doa hari – 12
Yaa Allah,... Hiasilah diriku di bulan ini dengan menutupi segala kesalahanku dan rasa malu. Tutupilah diriku dengan pakaian qana'ah dan kerelaan. Tempatkanlah aku di atas jalan keadilan dan sikap tulus. Amankanlah diriku dari setiap yang aku takuti dengan penjagaan-MU, Wahai penjaga orang-orang yang takut.

Doa hari – 13
Yaa Allah,... Sucikanlah diriku dari kekotoran dan kejelekan. Berilah kesabaran padaku untuk menenima segala ketentuan. Dan berilah kemampuan kepadaku untuk bertaqwa, dan bergaul dengan orang-orang yang baik dengan bantuan-MU, Wahai Ketentraman hati orang-orang miskin.

Doa hari – 14
Yaa Allah,...Janganla Engkau hukum aku, karena kekeliruan yang kulakukan. Dan ampunilah aku dari kesalahan-kesalahan dan kebodohan. Janganlah Engkau jadikan diriku sebagai sasaran bala' dan malapetaka, dengan kemualian-MU, Wahai Kemuliaan kaum Muslimin.

Doa hari – 15
Yaa Allah,... Berilah aku rizki berupa ketaatan orang-orang yang khusyu'. Dan lapangkanlah dadaku dengan taubatnya orang-orang yang menyesal, dengan keamanan-MU, Wahai Pengaman orang-orang yang takut.

Doa hari – 16
Yaa Allah,... Berilah aku kemampuan untuk hidup sebagaimana kehidupan orang-orang yang baik. Dan jauhkanlah aku dari kehidupan bersama orang-orang yang jahat. Dan naungilah aku dengan rahmat-MU hingga sampai kepada alam akhirat Demi ketuhanan-MU Wahai Tuhan seru sekalian alam.

Doa hari – 17
Yaa Allah,... Tunjukkanlah aku kepada amal kebajikan dan penuhilah hajat serta cita-cita-ku. Wahai Yang Maha Mengetahui keperluan, tanpa pengungkapan permohonan. Wahai Yang Maha Mengetahui segala yang ada didalam hati seluruh manusia. Limpahkanlah Sholawat kpd Nabi Muhammad dan keluarganya yang suci.

Doa hari – 18
Yaa Allah,... beritahukanlah kpdku akan segala berkah yang tersimpan di dua pertiga malamnya Dan sinarilah hatiku dengan terang cahayanya dan bimbinglah aku dan seluruh anggota tubuhku untuk dapat mengikuti ajaran-ajarannya, Demi cahaya-Mu Wahai Penerang hati para arifin.

Doa hari – 19
Yaa Allah,..Sempurnakanlah bagianku dengan berkah-berkahnya, dan mudahkanlah jalanku menuju kebaikan-kebaikannya. Janganlah Kau halangi diriku tuk menerima kebaikan- kebaikannya, Wahai Pemberi petunjuk kepada kebenaran yang nyata.

Doa hari – 20
Yaa Allah,... Bukakanlah bagiku pintu-pintu sorga dan tutupkanlah bagiku pintu-pintu neraka, dan berikanlah kemampuan padaku untuk membaca AI-Quran Wahai Penurun ketenangan di dalam hati orang-orang Mu'min.

Doa hari – 21
YaaAllah,...berilah aku petunjuk menuju kepada keridhaan- MU. Dan janganlah Engkau beri kesempatan kepada setan untuk menguasaiku. Jadikanlah sorga bagiku sebagai tempat tinggal dan peristirahatan, Wahai Pemberi segala kebutuhan orang-orang yang meminta.

Doa hari – 22
Yaa Allah,... Bukakanlah bagiku pintu-pintu karunia-MU, turunkan untukku berkah-berkahmu. Berilah taufik kepadaku untuk mencapai keridhaan-MU, dan tempatkanlah aku di dalam sorga-MU yang luas, Wahai Penjawab doa orang-orang yang dalam kesempitan.

Doa hari – 23
Yaa Allah,... Sucikanlah aku dari dosa-dosa, dan bersihkanlah diriku daris egala aib. Tanamkanlah ketaqwaan di dalam hatiku, Wahai Penghapus kesalahan onang-orang yang berdosa.

Doa hari – 24
YaaAllah,....Aku memohon kepada-MU hal-hal yang mendatangkan keridhaan-MU,dan aku berlindung dengan- MU dari hal-hal yang mendatangkan kemarahan-MU, dan aku memohon kepada-MU kemampuan untuk mentaati-MU serta menghindari maksiat terhadap-MU, Wahai Pemberi para peminta.

Doa hari – 25
Yaa Allah,... Jadikanlah aku di bulan ini pecinta para kekasih-MU, memusuhi musuh-musuh MU. Jadikanlah aku pengikut sunnah-sunnah penutup Nabi-MU, Wahai Penjaga hati para Nabi.

Doa hari – 26
Yaa Allah,... Jadikanlah usahaku sebagai usaha yang disyukuri, dan dosa-dosaku diampuni, amal perbuatan ku diterima, dan seluruh aib ku ditutupi, Wahai Maha Pendengar dari semua yang mendengar.

Doa hari – 27
Yaa Allah,... Anugerahkanlah kepadaku di bln ini keutamaan Lailatul Qadr, dan ubahlah perkara-perkaraku yang sulit menjadi mudah. Terimalah ketidak mampuanku, dan hapuskanlah dosa dan kesalahanku, Wahai Yang Maha Penyayang terhadap hamba- hambanya yang sholeh.

Doa hari – 28
Yaa Allah,... Sempurnakanlah bagiku di bulan ini dengan amalan-amalan Sunnah, dan muliakanlah aku dengan memahami setiap masalah yg kuhadapi, Dekatkanlah perantaraku menuju keharibaan-MU , Wahai Yang tidak tersibukkan oleh permintaan orang-orang yang meminta.

Doa hari – 29
Yaa Allah,...Limpahkanlah Rahmat-MU atas ku. anugerahkanlah kepadaku di bulan ini taufik dan penjagaan, Wahai Yang Maha Pengasih terhadap hamba-hamba-NYA yang Mu'min.

Doa hari – 30
Yaa Allah,... Jadikanlah puasaku di bulan ini sesuai dengan Ridha-MU dan Ridha Rasul-MU sehingga Cabang-cabangnya kokoh dan kuat berkat pondasinya, Demi junjungan kami Muhammad dan keluarganya yang suci, dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam.

No comments: